نتیجه تحریم ها۱۳۹۷-۹-۲۵ ۰۲:۱۳:۱۲ +۰۳:۳۰

نتیجه تحریم ها

نتیجه تحریم ها چیست؟

امام خامنه ای: کلید حل مشکلات کشور، بهره برداری خردمندانه از امکانات داخلی و ظرفیت درون زای کشور است. امیدمان را به بیرون از ظرفیت داخلی کشور ندوزیم.

نتیجه تحریم ها عنوان مجموعه پوسترهایی ست که در طراحی آنها به بیان گزارشی از دست آوردهای جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون و در اوج تحریم ها پرداخته شده است .

پوسترهای نتیجه تحریم ها

۲۰۰۲, ۱۳۹۴

نتیجه تحریم ها ثبت اختراعات

مجموعه نمایشگاهی نتیجه تحریم ها امام خامنه ای: کلید حل مشکلات کشور، بهره برداری خردمندانه از امکانات داخلی و ظرفیت درون زای کشور است. امیدمان را به بیرون از ظرفیت داخلی کشور ندوزیم. موضوع: ثبت اختراعات آیا می دانید [...]

۲۰۰۱, ۱۳۹۴

نتیجه تحریم ها دانشگاه دولتی

مجموعه نمایشگاهی نتیجه تحریم ها امام خامنه ای: کلید حل مشکلات کشور، بهره برداری خردمندانه از امکانات داخلی و ظرفیت درون زای کشور است. امیدمان را به بیرون از ظرفیت داخلی کشور ندوزیم. موضوع: دانشگاه دولتی آیا می دانید [...]

۲۰۱۲, ۱۳۹۳

نتیجه تحریم ها سلول های بنیادی جنینی

مجموعه نمایشگاهی نتیجه تحریم ها امام خامنه ای: کلید حل مشکلات کشور، بهره برداری خردمندانه از امکانات داخلی و ظرفیت درون زای کشور است. امیدمان را به بیرون از ظرفیت داخلی کشور ندوزیم. موضوع: سلول های بنیادی جنینی آیا [...]

۲۰۱۱, ۱۳۹۳

نتیجه تحریم ها تولید داروهای استراتژیک

مجموعه نمایشگاهی نتیجه تحریم ها امام خامنه ای: کلید حل مشکلات کشور، بهره برداری خردمندانه از امکانات داخلی و ظرفیت درون زای کشور است. امیدمان را به بیرون از ظرفیت داخلی کشور ندوزیم. موضوع: تولید داروهای استراتژیک آیا می [...]

۲۰۱۰, ۱۳۹۳

نتیجه تحریم ها تولید برق

مجموعه نمایشگاهی نتیجه تحریم ها امام خامنه ای: کلید حل مشکلات کشور، بهره برداری خردمندانه از امکانات داخلی و ظرفیت درون زای کشور است. امیدمان را به بیرون از ظرفیت داخلی کشور ندوزیم. موضوع: تولید برق آیا می دانید [...]

۲۰۰۹, ۱۳۹۳

نتیجه تحریم ها کشتیرانی

مجموعه نمایشگاهی نتیجه تحریم ها امام خامنه ای: کلید حل مشکلات کشور، بهره برداری خردمندانه از امکانات داخلی و ظرفیت درون زای کشور است. امیدمان را به بیرون از ظرفیت داخلی کشور ندوزیم. موضوع: کشتیرانی آیا می دانید در [...]