نتیجه تحریم ها۱۳۹۷-۹-۲۵ ۰۲:۱۳:۱۲ +۰۳:۳۰

نتیجه تحریم ها

نتیجه تحریم ها چیست؟

امام خامنه ای: کلید حل مشکلات کشور، بهره برداری خردمندانه از امکانات داخلی و ظرفیت درون زای کشور است. امیدمان را به بیرون از ظرفیت داخلی کشور ندوزیم.

نتیجه تحریم ها عنوان مجموعه پوسترهایی ست که در طراحی آنها به بیان گزارشی از دست آوردهای جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون و در اوج تحریم ها پرداخته شده است .

پوسترهای نتیجه تحریم ها

۲۰۰۸, ۱۳۹۳

نتیجه تحریم ها ظرفیت بنادر

مجموعه نمایشگاهی نتیجه تحریم ها امام خامنه ای: وقتی دشمن نگاه کرد، دید یک ملّتی عازم است، ایستاده است، تصمیم دارد کار خودش را پیش ببرد، آن دشمن ناچار به عقب نشینی می شود؛ همین هم هست. این اشتباه [...]

۲۰۰۷, ۱۳۹۳

نتیجه تحریم ها صنعت فولاد

مجموعه نمایشگاهی نتیجه تحریم ها امام خامنه ای: دشمنان ما که البتّه همیشه ملّت ایران را بد شناختند و نشناختند، همیشه دچار این اشتباه بودند، الان هم همین اشتباه را دارند می کنند؛ ملّت ما را نمی شناسند، کشور [...]

۲۰۰۶, ۱۳۹۳

نتیجه تحریم ها المپیادهای علمی

مجموعه نمایشگاهی نتیجه تحریم ها امام خامنه ای: از مسئولین هم میخواهیم به مردم اعتماد کنند، به نیروی داخلی اعتماد کنند، سعی کنند این سرچشمه ی فیّاض تمام نشدنی را در داخل، خروشان و فروزان و جوشان کنند؛ این [...]

۲۰۰۵, ۱۳۹۳

نتیجه تحریم ها تولید دارو

مجموعه نمایشگاهی نتیجه تحریم ها امام خامنه ای: علاج مشکلات کشور پیمودن راه اقتصاد مقاومتی است؛ یعنی تکیه به درون. چشم را ندوزیم به دست دیگران؛ ما تواناییم، ما ثروتمندیم، هم ثروت انسانی داریم [هم] ثروت های زیرزمینی؛ ثروت [...]

۲۰۰۴, ۱۳۹۳

نتیجه تحریم ها تعداد فرودگاه

مجموعه نمایشگاهی نتیجه تحریم ها امام خامنه ای: فشار دنیا، بد اَدایی‌ های قدرت های گوناگون بزرگ و کوچک دنیا در مقابل نظام جمهوری اسلامی و هر نظام مستقلّی، تابع ضعف و قوّت این نظام است؛ هر جا شما [...]

۲۰۰۳, ۱۳۹۳

نتیجه تحریم ها صنعت پتروشیمی

مجموعه نمایشگاهی نتیجه تحریم ها امام خامنه ای: در هر بخشی که شما بتوانید از خودتان تحرّک و پیشرفت نشان بدهید، طرف احساس میکند تحریم یک کار لَغوی است، کار بیهوده‌ ای است، کار ابلهانه‌ ای است. موضوع: صنعت [...]