درباره قلمداد

ما عده ای جوان قلم بدستیم که قلم را نه کلمه ای مقدس بلکه ابزار واجب مقدس برای حرکتی مقدس میدانیم چنانچه گاه خون واجب میشود، قلم علما نیز از دماء شهدا بالاتر است… گرچه عالم نیستیم… مروج و پیرو فرهنگ عالمانه ای هستیم از حسین علیه السلام تا اصحاب آخر الزمانی اش… فریاد زدند و قلم های به فریاد آمده تفکر الهی برای تقابل همیشگی جریان خیر و شر است می نویسند… همیشه دنبال دو گزاره بوده ایم:

۱- انسان ساختار ساز

۲- ساختار انسان ساز

خروجی فرهنگ حسینی برای آغاز فرهنگ مهدوی جز این نیست و هر چه در قالب این جریان رشد دهنده قرار گرفت باید تولید ساختار انسان ساز کند برای تولید انسانی که ساختار میسازد برای اقامه اندیشه الهی… این یعنی همان رابطه انقلابِ انقلابی ساز و انقلابی انقلاب ساز، پس امید است قلم هایمان را تیز کنیم مانند تفنگ های والفجر ۸ و کربلای ۵ … مانند سید مرتضی آوینی … تولید محتوا رسالت نیست ابزاری ست برای ایجاد ساختار عاقلانه و عقلانیت ساختاری، سلامت اجرایی را به همراه دارد و این همان هدف اولیه ماست…

حرکت دوم قلمداد

قلم بر کاغذ نقش میزند… قسم بر قلم و آنچه می نگارد… می نویسد… قلم، فریاد میزند… فریاد دل ها و ذهن های ما را، فریادهای در سینه… سینه های گرم… قلب های پر تپش از خون؛ خونی که سال هاست در رگ های این وطن جریان دارد.

قلم… آوا دارد… ندا می دهد… فریاد میزند… آواز میخواند…

آوازی که سال هاست از حنجره ی مردمان این سرزمین در گوش تاریخ زمزمه شده است…

اینک ما اینجاییم تا با مدد الهی همزمان با ایام سوگواری مادر پهلو شکستمان و همگام با چهل سالگی انقلابی که دست رنج غیور مردان و شیر زنان این دیار بوده است، حرکت دوم قلمداد را رقم بزنیم و به نگارش درآوریم آنچه در وظیفه و توان ماست؛ گوش به فرمان ولی امر و پدر حکیم مان امام خامنه ای که فرمودند کار فرهنگی باید هوشمندانه باشد؛ انبوه کار فرهنگی مهم نیست، بلکه انتظام کار فرهنگی، چیده شدن، گزیده شدن و هر کاری در جای خود قرار داشتن مهم است.

برای کمک ما را یاری دهید؛ راه های ارتباط با قلمداد:

info[@]ghalamdad.ir

instagram.com/ghalamdad_ir

t.me/ghalamdad_ir

کد تبادل نشان قلمداد

Copy to Clipboard

کد تبادل لینک قلمداد

Copy to Clipboard

چون که خورشیدِ، مرا نهان قلمداد نمود

جگرم سوخت، دلم سوخت، قلمداد” نمود

یاعلے مددے