مجموعه نمایشگاهی نتیجه تحریم هانتیجه تحریم ها المپیادهای علمی

امام خامنه ای: از مسئولین هم میخواهیم به مردم اعتماد کنند، به نیروی داخلی اعتماد کنند، سعی کنند این سرچشمه ی فیّاض تمام نشدنی را در داخل، خروشان و فروزان و جوشان کنند؛ این اگر شد، همه ی درهای بسته باز خواهد شد.

موضوع: المپیادهای علمی

آیا می دانید در زمان ارتباط با آمریکا تعداد مدال های اخذ شده در المپیاد های علمی صفر بوده اما در زمان انقلاب اسلامی به بیش از ۴۵۰ مدال رسیده است.

Result of boycotts on Iran

Do you know the number of getting medals in the science Olympiads was zero during association with America, while it has got to 450 medals in the Islamic Revolution age

عنوان: “بسته دهم”

نوع بسته : JPEG

ابعاد پوستر یک : A3

ابعاد پوستر دو : ۷۰*۵۰

حجم پوستر یک : ۱٫۶۵MB

حجم پوستر دو : ۲۸٫۳MB

دانلود پوستر A3
دانلود پوستر ۷۰*۵۰