مجموعه نمایشگاهی نتیجه تحریم هانتیجه تحریم ها انرژی هسته ای

امام خامنه ای: تولید ملّی، اساس و حلقه ی اساسی پیشرفت اقتصاد است؛ مسئولان باید از تولید ملّی حمایت کنند.

موضوع: انرژی هسته ای

آیا می دانید در زمان ارتباط با آمریکا هیچ اثری از فناوری هسته ای در کشورمان نبود در حالیکه در زمان انقلاب اسلامی و اوج تحریم ها هفتمین کشور جهان در عرصه فناوری هسته ای هستیم.

Result of boycotts on Iran

Do you know during relationship with America wasn’t any effect of nuclear technology in our country while we are seventh country in the world in the field of nuclear technology during the Islamic Revolution and top of boycotts.

عنوان: “بسته دوم”

نوع بسته : JPEG

ابعاد پوستر یک : A3

ابعاد پوستر دو : ۷۰*۵۰

حجم پوستر یک : ۱٫۴۳MB

حجم پوستر دو : ۲۵٫۶MB

دانلود پوستر A3
دانلود پوستر ۷۰*۵۰