مجموعه نمایشگاهی نتیجه تحریم هانتیجه تحریم ها تعداد فرودگاه

امام خامنه ای: فشار دنیا، بد اَدایی‌ های قدرت های گوناگون بزرگ و کوچک دنیا در مقابل نظام جمهوری اسلامی و هر نظام مستقلّی، تابع ضعف و قوّت این نظام است؛ هر جا شما ضعیف باشید، بد اَدایی آنها بیشتر می شود؛ هرجا شما قوی بودید، توانا بودید، روی پای خودتان توانستید بایستید، آنها مجبور می شوند مؤدّبانه‌ تر با شما رفتار بکنند، منطقی‌ تر با شما رفتار بکنند؛ این کلید حلّ همه ی مشکلات کشور است.

موضوع: فرودگاه

آیا می دانید در زمان ارتباط با آمریکا تعداد فرودگاه های کشور تنها ۲۲ باب بوده در حالیکه در زمان انقلاب اسلامی به بیش از ۸۲ باب رسیده است.

Result of boycotts on Iran

Do you know the numbers of airport of our country was 22 units during association with America, while it has got to 82 airport in the Islamic Revolution age.

عنوان: “بسته هشتم”

نوع بسته : JPEG

ابعاد پوستر یک : A3

ابعاد پوستر دو : ۷۰*۵۰

حجم پوستر یک : ۱٫۶۴MB

حجم پوستر دو : ۳۲٫۹MB

دانلود پوستر A3
دانلود پوستر ۷۰*۵۰