مجموعه نمایشگاهی نتیجه تحریم هانتیجه تحریم ها تولید دارو

امام خامنه ای: علاج مشکلات کشور پیمودن راه اقتصاد مقاومتی است؛ یعنی تکیه به درون. چشم را ندوزیم به دست دیگران؛ ما تواناییم، ما ثروتمندیم، هم ثروت انسانی داریم [هم] ثروت های زیرزمینی؛ ثروت های ما فوق‌ العاده است. دنیا به ما احتیاج دارد؛ به قدری که دنیا به ما احتیاج دارد، ما به دنیا احتیاج نداریم.

موضوع: تولید دارو

آیا می دانید در زمان ارتباط با آمریکا میزان داروهای مصرفی تنها ۲۵ درصد تولید داخل بوده در حالیکه در زمان انقلاب اسلامی و اوج تحریم ها این میزان برای جمعیت ۷۵ میلیونی به ۹۸ درصد تولید داخلی رسیده است.

Result of boycotts on Iran

Do you know the rate of medicine consumption was only 25 percent of domestic production, during association with America, while it has got to 98 percent for 75 million population in the Islamic Revolution age and top of boycotts

عنوان: “بسته نهم”

نوع بسته : JPEG

ابعاد پوستر یک : A3

ابعاد پوستر دو : ۷۰*۵۰

حجم پوستر یک : ۱٫۳۴MB

حجم پوستر دو : ۲۴٫۹MB

دانلود پوستر A3
دانلود پوستر ۷۰*۵۰