مجموعه نمایشگاهی نتیجه تحریم هانتیجه تحریم ها ساخت سد

امام خامنه ای: کلید حل مشکلات کشور، بهره برداری خردمندانه از امکانات داخلی و ظرفیت درون زای کشور است. امیدمان را به بیرون از ظرفیت داخلی کشور ندوزیم.

موضوع: ساخت سد

آیا میدانید تعداد سدهای کشور در زمان ارتباط با آمریکا ۱۳ سد بوده در حالیکه که در زمان انقلاب اسلامی و تحریم ها به بیش از ۵۵۰ سد افزایش یافته است.

Result of boycotts on Iran

Do you know the number of dams in our country was 13 dams in association with America while during the Islamic Revolution and boycotts, it has increased more than 550 dams.

عنوان: “بسته یکم”

نوع بسته : JPEG

ابعاد پوستر یک : A3

ابعاد پوستر دو : ۷۰*۵۰

حجم پوستر یک : ۱٫۵۸MB

حجم پوستر دو : ۳۰٫۱MB

دانلود پوستر A3
دانلود پوستر ۷۰*۵۰