مجموعه نمایشگاهی نتیجه تحریم هانتیجه تحریم ها فناوری هوا و فضا

امام خامنه ای: تحریم‌ ها با پیشرفت علمی حتی در کوتاه مدت بی‌اثر می شود.

موضوع: فن آوری هوا و فضا

آیا می دانید در زمان ارتباط با آمریکا هیچ اثری از فناوری هوا و فضا در کشورمان نبود در حالیکه در زمان انقلاب اسلامی و اوج تحریم ها دهمین کشور جهان در عرصه ساخت ماهواره و هشتمین کشوردر سامانه های پرتاب ماهواره هستیم.

Result of boycotts on Iran

Do you know it wasn’t any effect of space technology in our country during association with America, while we are the tenth country of the world in the field of satellite manufacturing and eight country in the satellite launch system during the Islamic Revolution and top of boycotts.

عنوان: “بسته سوم”

نوع بسته : JPEG

ابعاد پوستر یک : A3

ابعاد پوستر دو : ۷۰*۵۰

حجم پوستر یک : ۱٫۴۹MB

حجم پوستر دو : ۲۶٫۲MB

دانلود پوستر A3
دانلود پوستر ۷۰*۵۰