مجموعه نمایشگاهی نتیجه تحریم هانتیجه تحریم ها میزان تولید صنایع پتروشیمی

امام خامنه ای: جمهورى اسلامى در میدان علم و فناورى، با وجود همه‌ى این تحریم ها، ماهواره به فضا می فرستد، موجود زنده به فضا می فرستد و بر می گرداند، انرژى هسته اى تولید می کند، در بسیارى از دانش هاى نوپدید جزو ده کشور اول دنیا قرار می گیرد، شتاب پیشرفت علم در جمهورى اسلامى از سوى مراکز مسئول این کار در دنیا سیزده برابر متوسط دنیا اعلام می شود.

موضوع: صنایع پتروشیمی

آیا می دانید در زمان ارتباط با آمریکا میزان تولید صنایع پتروشیمی ۴ میلیون تن در سال بوده که در زمان انقلاب اسلامی و اوج تحریم ها به بیش از ۴۰ میلیون تن در سال افزایش یافته است.

Result of boycotts on Iran

Do you know the production rate of petrochemical industry was 4 million tons during association with America, while it has increased 40 million tons in a year during the Islamic Revolution.

عنوان: “بسته پنجم”

نوع بسته : JPEG

ابعاد پوستر یک : A3

ابعاد پوستر دو : ۷۰*۵۰

حجم پوستر یک : ۱٫۵۶MB

حجم پوستر دو : ۲۷٫۷MB

دانلود پوستر A3
دانلود پوستر ۷۰*۵۰